Vol. 2 No. 2 (2017): D'IDEA JOURNAL VOL 2 NO 2 - NOVEMBER 2017